بی رحم

ای دل بی بارم      تنها کس و کارم  دیدی ازم دل کند

اون که دوستس دارم        اون که یه عمری بود قصه هاشو می خوردم

دیدی چه راحت گفت من تو دلش مردم

ای دل غم دیده ام دیدی چه بی رحمه    معنی احساس رو دیدی نمیفهمه

رفت و شدم تنها اما   خوب می دونم نیست اون تنها

من دیگه از امشب هر شب مهمونی دارم با غمه ها

آخ که چقدر تنهام سرد چقدر دست هام

سر شده صبر من دست اونو می خوام ...

/ 0 نظر / 10 بازدید